Naša obljuba Organizacija ne bo dovolila ali izvajala kakršnih koli povračilnih ukrepov proti posamezniku, ker je ta v dobri veri oddal prijavo ali vprašanje. Nihče ne bo izpostavljen pritiskom ali grožnjam, tudi prikritim ne, zaradi prijave ali sodelovanja pri prijavi. Dobroverni prijavitelj bo s strani organizacije ustrezno zaščiten. Varna uporaba aplikacije V primeru, da ne želite razkriti vaše identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne posredujete podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v aplikacijo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Družba Trusty AG zagotavlja vašo tehnično anonimnost in zagotavlja, da vaše identitete ni mogoče izslediti s tehničnimi sredstvi. Obdelovanje osebnih podatkov Organizacija je upravljavec predloženih osebnih podatkov. Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v kateri so shranjeni osebni podatki in informacije, ki jih posredujete, za organizacijo zagotavlja in vzdržuje družba Trusty AG, Švica. Podatkovna baza je šifrirana in gostuje na virtualnih strežnikih v EU. Do osebnih podatkov in informacij lahko za namen obdelave vaše prijave dostopa, jih obdeluje in uporablja odgovorno osebje organizacije. Pooblaščeno osebje družbe Trusty AG ima dostop do podatkovne zbirke izključno za namene tehničnega vzdrževanja. V kolikor je to nujno, se lahko osebni podatki in informacije razkrijejo policiji in/ali drugim izvršilnim ali regulativnim organom. Posredovani osebni podatki se hranijo in obdelujejo v skladu s pravili organizacije, dokler ima organizacija zakonit interes za obdelavo prijave (vključno z izvajanjem morebitnih preiskav) in morebitno uvedbo sankcij.

Prijava

V aplikacijo se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju prejeli ob zaključku oddaje prijave oziroma vprašanja.