Prijava
Naša obljuba Organizacija ne bo dovolila ali izvajala kakršnih koli povračilnih ukrepov proti posamezniku, ker je ta v dobri veri oddal prijavo ali vprašanje. Nihče ne bo izpostavljen pritiskom ali grožnjam, tudi prikritim ne, zaradi prijave ali sodelovanja pri prijavi. Dobroverni prijavitelj bo s strani organizacije ustrezno zaščiten. Varna uporaba aplikacije V primeru, da ne želite razkriti vaše identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne posredujete podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v aplikacijo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Družba Trusty AG zagotavlja vašo tehnično anonimnost in zagotavlja, da vaše identitete ni mogoče izslediti s tehničnimi sredstvi. Obdelovanje osebnih podatkov Organizacija je upravljavec predloženih osebnih podatkov. Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v kateri so shranjeni osebni podatki in informacije, ki jih posredujete, za organizacijo zagotavlja in vzdržuje družba Trusty AG, Švica. Podatkovna baza je šifrirana in gostuje na virtualnih strežnikih v EU. Do osebnih podatkov in informacij lahko za namen obdelave vaše prijave dostopa, jih obdeluje in uporablja odgovorno osebje organizacije. Pooblaščeno osebje družbe Trusty AG ima dostop do podatkovne zbirke izključno za namene tehničnega vzdrževanja. V kolikor je to nujno, se lahko osebni podatki in informacije razkrijejo policiji in/ali drugim izvršilnim ali regulativnim organom. Posredovani osebni podatki se hranijo in obdelujejo v skladu s pravili organizacije, dokler ima organizacija zakonit interes za obdelavo prijave (vključno z izvajanjem morebitnih preiskav) in morebitno uvedbo sankcij.
V kateri državi je prišlo do domnevne kršitve? *
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Osebe, za katere sumite, da so vpletene
Ime in priimek

Položaj

Organizacija

Ali je še kdo seznanjen s kršitvijo?
Ime in priimek

Položaj

Organizacija

Upoštevajte, da lahko organizacija vsako prijavljeno osebo ob ustreznem času obvesti o prijavi.
Pred pripenjanjem datotek preverite, ali so v njih metapodatki, ki bi lahko razkrili vašo identiteto. Priporočamo, da dokumente pošljete v formatu pdf ali v papirni obliki na naslov organizacije in napišete svoje uporabniško ime, ki vam bo dodeljeno ob zaključku postopka oddaje vprašanja.
Prijavo ali vprašanje lahko oddate anonimno, lahko pa se odločite, da organizaciji zdaj ali pozneje razkrijete svojo identiteto. V obeh primerih vam bosta dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju boste potrebovali za dostop do poštnega predala. Razkritje identitete prijavitelja običajno omogoča produktivnejšo in učinkovitejšo obdelavo prijave ter njegovo zaščito pred povračilnimi ukrepi. Za več podrobnosti o zaščiti pred povračilnimi ukrepi in zaupnosti si prosimo preberite pravila organizacije.
Varovanje zaupnosti: brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno zadolžene za obravnavanje vaše prijave ali vprašanja, razen v primerih, ko to zahtevajo pristojni državni organi.
Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri organizaciji. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se hranijo in obdelujejo v skladu z internimi akti organizacije in dokler ima organizacija zakonit interes za obdelavo prijave (vključno z izvajanjem preiskav) in po potrebi za uvedbo sankcij ali za posredovanje pojasnil v zvezi z oddanim vprašanjem. Organizacija jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z ustreznimi zakoni o varstvu osebnih podatkov. Kot posameznik imate pravico seznaniti se z vašimi osebnimi podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom organizacije, kot je naveden zgoraj.
Prosimo, vnesite vaše podatke v predvidena okenca
Stran 1 od 1